BAM Handbok
   
 
Titel:BAM Handbok
Upplaga:17 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:303 sid.
Förlag:Prevent
ISBN:9789173653398
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 455 SEK exkl. moms

 

En grundläggande och omfattande uppslagsbok som tar upp det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är en bra hjälp för att hantera många olika arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats, både fysiska, organisatoriska och sociala.

Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska, organisatoriska och sociala (psykosociala). Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.

Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, friskvård, arbetsrelaterad stress, alkohol och andra droger, hot och våld, kränkande särbehandling och diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, smittrisker och andra biologiska arbetsmiljörisker, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och arbetsanpassning.

Uppslagsboken kan gärna kompletteras med skrifterna BAM - Chefens och skyddsombudets roll samt BAM - För alla medarbetare. Tillsammans utgör de en bra grund för ett aktivt arbetsmiljöarbete på företaget.
 
  © 2017 Jure AB