Skatterättsnämndens avgöranden 2022 (Ny titel)
   
 
Titel:Skatterättsnämndens avgöranden 2022 (Ny titel)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i februari 2024.
Utgivningsår:2024
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028161
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Skatterätt , Allmänna verk och samlingsverk

Preliminärt pris: 546 SEK exkl. moms

 

I denna bok samlas Skatterättsnämndens förhandsbesked från 2022. Beskeden illustreras av figurer som visar hur bolag, personer och transaktioner kopplas samman.

I de fall förhandsbeskeden överklagats har också Högsta förvaltningsdomstolens beslut respektive avgöranden inkluderats i volymen.

Boken är i första hand avsedd som ett utökat beslutsunderlag för den personkrets som arbetar med att lösa svåra skatterättsliga frågeställningar. Av detta skäl illustreras de rättshandlingar som förhandsbeskeden avser med figurer som visar hur subjekt och dispositioner kopplas samman. Vidare återges bland annat ett urval av de skäl som framställts till ansökan om förhandsbesked.
 
  © 2017 Jure AB