Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022
   
 
Författare:Melin Henrik
Titel:Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022
Utgivningsår:2024
Omfång:424 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028161
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Skatterätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 749 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller de förhandsbesked som Skatterättsnämnden meddelat under 2022. I de fall förhandsbeskeden överklagats har också Högsta förvaltningsdomstolens beslut respektive avgöranden inkluderats i volymen. Boken är i första hand avsedd som ett utökat beslutsunderlag för den personkrets som arbetar med att lösa svåra skatterättsliga frågeställningar. Av detta skäl illustreras de rättshandlingar som förhandsbeskeden avser med figurer som visar hur subjekt och dispositioner kopplas samman. Vidare återges bland annat ett urval av de skäl som framställts till ansökan om förhandsbesked.
 
  © 2017 Jure AB