Kollektivavtalsförhandlingar i den svenska modellen
   
 
Författare:Olauson Erland
Titel:Kollektivavtalsförhandlingar i den svenska modellen
Utgivningsår:2024
Omfång:144 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139029229
Ämnesord:Arbetsrätt , Ekonomi

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

I den här boken beskrivs den svenska modellens för- och nackdelar, vilka förutsättningar som krävs för att den ska fungera och vilka effekter den får. Den känsliga balansen mellan politiken och parterna blir tydlig. De viktigaste hoten mot vår framgångsrika arbetsmarknadsmodell blir också belysta.

I kontrast till andra verk som fokuserar på lagar, avtal och förhandlingsregler beskriver boken hur båda parter bör agera för att förhandlingarna ska fungera väl inom ramen för modellen. Att förhandla är något annat än att utdöma en dom eller vinna en tävling. Det kräver systematisk förberedelse, tydlighet och rationellt agerande. Om förhandlingen leder till ett avtal blir ingen vinnare eller förlorare – det blir ett avtal bara om båda parter tycker att det är bättre än alternativet.

Denna bok vänder sig till dig som är ny i den här världen, vare sig du är aktiv som arbetstagare, arbetsgivare, politiker eller journalist. Den är också av stor nytta för dig med erfarenhet inom området och kan vara ovärderlig om du nyligen har klivit in i rollen som ombudsman på förbundsnivå, blivit anställd som förhandlare eller är en del av en förhandlingsdelegation och behöver förstå dynamiken i processen.
 
  © 2017 Jure AB