Informationsretsaftaler
   
 
Författare:Schovsbo Jens , red.
Titel:Informationsretsaftaler
Utgivningsår:2024
Omfång:320 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000656
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Utländsk rätt

Pris: 974 SEK exkl. moms

 

Informationsretsaftaler er aftaler, der indrømmer eller begrænser adgang til brug af information. Bogen beskriver og analyserer de regler, som regulerer en række typiske informationsretsaftaler bl.a. datakontrakter, aftaler om overdragelse af immaterialrettigheder og aftaler om brug af persondata. Derudover identificerer bogen nogle almene hensyn og principper, som kan bruges både ved fortolkningen af aftaler og lovgivning. Kapitlerne er skrevet af juridiske forskere fra Københavns Universitet og af praktikere.


1. Informationsretsaftaler – aftalefrihed og lovregulering på det informationsretlige område (Jens Schovsbo, Anja Møller Pedersen, Thomas Riis, Sebastian Schwemer & Henrik Udsen)

2. Grundrettigheder og aftalefrihed i informationsretten (Anja Møller Pedersen>

3. Ophavsretsaftaler i dansk ret: før og efter DSM-direktivet (Jens Schovsbo)

4. Datakontrakter i erhvervsforhold (Nine Riis)

5. Aftaler om varemærker og domænenavne (Knud Wallberg)

6. Aftaler om personlige informationsrettigheder (Vibeke Borberg)

7. Immaterialrettigheder i ansættelsesforhold (Morten Rosenmeier)

8. Aftalefrihed og præceptivitet i EU-ophavsretten (Thomas Riis & Jens Schovsbo)

9. Onlineplatformenes terms and conditions: grænser for aftalefriheden (Sebastian Felix Schwemer)

10. Aftaler hvor personoplysninger indgår som en modydelse (Henrik Udsen)

11. FRAND commitments in technical standards and standard essential patents (Olga Kokoulina)

12. Fortolkning af aftaler, love og konventioner (Jørgen Blomqvist)

13. Længerevarende kontrakters receptivitet (Ole Hansen & Vibe Ulfbeck)
 
  © 2017 Jure AB