Författningar för statliga arbetsgivare 2024
� I urval av Arbetsgivarverket
   
 
Titel:Författningar för statliga arbetsgivare 2024 � I urval av Arbetsgivarverket
Anmärkning:Om ni vill teckna stående order, ange det vid beställning.
Utgivningsår:2024
Omfång:400 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239296
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Arbetsgivarverket har sedan 1969 gett ut en författningssamling för statliga arbetsgivare. Sedan år 2009 går publikationen under namnet Författningar för statliga arbetsgivare, med underrubriken I urval av Arbetsgivarverket. Som framgår av namnet så är det ett urval som vi har gjort, där meningen är att författningarna ska ha betydelse för ett större antal statliga myndigheter och inte enbart för ett fåtal.

Boken innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal, t.ex:

MBL - medbestämmandelagen
LAS - lagen om anställningsskydd
LOA - lagen om offentlig anställning
OSL - offentlighets- och sekretesslagen
FL - förvaltningslagen
GDPR - Dataskyddsförordningen
ATL - arbetstidslagen
AML - arbetsmiljölagen
DL - diskrimineringslagen
SemL - semesterlagen
ShsL - säkerhetsskyddslagen
HA - Huvudavtalet
 
  © 2017 Jure AB