Ds 2001:75 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2001:75 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Anmärkning:Prop. 2001/02:151
Utgivningsår:2001
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216116
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:75
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att tillsynen över alla delar i arbetslöshetsförsäkringen hålls samman hos en fristående myndighet. Denna skall ta över AMS:s samtliga arbetsuppgifter när det gäller a-kassan, med undantag av utbetalning av statsbidragen.
 
  © 2017 Jure AB