Sjötrafikföreskrifter m.m. 2024
� Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund
   
 
Titel:Sjötrafikföreskrifter m.m. 2024 � Internationella sjövägsreglerna (COLREG) samt nationella författningar om sjötrafik med kommentarer av Hugo Tiberg och Mattias Widlund
Upplaga:23 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:158 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239234
Typ av verk:Författningssamling
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2024 innehåller de Internationella sjövägsreglerna (COLREG), svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m.

Syftet med boken är att tillhandahålla aktuella lydelser av föreskrifter som är av grundläggande betydelse för trafik med både skepp och båtar, såväl i kommersiell trafik som i nöjesfart.

Publikationens första sjutton upplagor utgavs av Sjöfartsverket innan Jure förlag övertog utgivningen 2010. Denna, den tjugotredje upplagan, är uppdaterad t.o.m. 1 januari 2024.

Kommentarerna har skrivits av professor Hugo Tiberg och advokat Mattias Widlund.


Innehåll
1. Inledning
2. De Internationella sjövägsreglerna
3. Nationella tillägg till och undantag från de Internationella sjövägsreglerna
4. Lokala sjötrafikföreskrifter
5. Prejning och visitering
6. Örlogsfartyg och militära förhållanden som påverkar sjötrafiken
7. Utdrag ur Ufs A
8. Utmärkning
9. Sjövägmärken
10. Utmärkning och märkning av fiskeredskap
11. Beteckningar i svenska sjökort
12. Rapporteringsplikt vid faror för sjötrafiken
13. Nödsignaler
14. Internationella signalflaggor
15. Enställiga signaler
16. Morsetecken
17. Bokstaveringstabeller
 
  © 2017 Jure AB