Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden
   
 
Författare:Lidman Erik , Andersson André , Andrews Oskar , red.
Titel:Regelfrågor på den svenska företagsobligationsmarknaden
Utgivningsår:2024
Omfång:552 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239289
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 42
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 625 SEK exkl. moms

 

Den svenska marknaden för företagsobligationer har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar, och med dessa har frågor om regleringens utformning och tillämpningsproblem fått allt större uppmärksamhet i media, från myndigheter, och bland politiker. Under 2023 har ett omfattande forskningsprojekt avseende dessa frågor genomförts vid Stockholms universitet, inom Stockholm Centre for Commercial Law. Projektet har resulterat i denna bok, i vilken 29 författare, en blandning av forskare och praktiker, bidrar med sina perspektiv i 22 artiklar. Boken kombinerar vetenskapliga och praktiska perspektiv på de utmaningar som marknaden och dess aktörer står inför, i syfte att bidra till förståelsen för marknadens funktion och betydelse, samt dess fortsatt starka utveckling.

I boken behandlas bland annat frågor om obligationsvillkorens utveckling och utformning, villkorsändringar, obligationsinnehavarnas kollektiva beslutsfattande, återköp och liability management, likabehandling av obligationsinnehavare, emittenters informationsgivning, prospektfrågor, prioritet, transparens, Riksbankens agerande i marknaden, regleringen av mellanmän, och utrymmet för självreglering. Därtill presenterar experter från andra nordiska länder en överblick avseende regleringen av marknaderna för företagsobligationer i Danmark, Finland och Norge.


Innehåll

Negative Pledge – Värdets väktare i obligationsvillkoren
Anton Alsö

Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för företagsobligationer – några utestående frågor
André Andersson

Går det genom klander eller något annat processuellt taleinstitut att få ett fordringshavarmötesbeslut upphävt, förklarat oförbindande, ogiltigt eller ändrat?
Oskar Andrews

Bond Buybacks and Liability Management Transactions – Swedish vs International Practices
Michael Bark-Jones

The legal framework for the Norwegian corporate bond market
Knut Bergo

Erfarenheter av självreglering på den svenska företagsobligationsmarknaden
Fredrik Bonthron och Therese Mårtensson

Några observationer från en rådgivare
Mikael Borg

Intressekonflikter på företagsobligationsmarknaden
Kelly Chen

The structure and legal foundation of the Finnish corporate bond markets
Matti Engelberg

Arrangörens funktioner och ansvar i syndikerade lånetransaktioner
Lars Gorton

Prioritet på obligationsmarknaden
Sara Göthlin

Nästa steg för den svenska företagsobligationsmarknaden
Johan Häger, Niklas Eriksson och Anton Eriksson

Agentinstitutet i Sverige Praktiska erfarenheter från Nordic Trustee
Adam Kastengren Sandberg

The law and regulation of corporate bonds in Denmark
Henrik Kure

Finansiell genomlysning på obligationsmarknaden, särskilt om fastighetsbolag
Louis Landeman & Bo Nordlund

En öppen skuldbok?
Erik Lidman

Odinprinciperna – En aktörsgenererad branschöverskridande regleringsmodell för obligationsmarknaden?
Claes Martinson

Icke-angreppsklausuler i avtal om företagsobligationer
Johan Munck

Obligationsprospekt – en överlevnadsguide till ett snårigt regelverk
Nils Nostell

Riksbankens företagsobligationsköp och perspektiv på marknaden
Ulf Stejmar & Stephan Wollert

Likabehandling på obligationsmarknaden: Några reflektioner kring utgivarens skyldigheter utifrån ett urval av typfall
Martin Wigforss, Joel Montin

Företagsobligationsagentens roll och rättsliga ställning
Ola Åhman

Bilaga – Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor
 
  © 2017 Jure AB