SOU 2002:30 Märk
� värdig jämställdhet
   
 
Titel:SOU 2002:30 Märk � värdig jämställdhet
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare betänkande SOU 2001:9. Se även Ds 1998:49.
Utgivningsår:2002
Omfång:457 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821654X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om frivillig jämställdhetsmärkning av
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:30
Ämnesord:Marknadsrätt , Arbetsrätt

Pris: 269 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det införs ett system för frivillig jämställdhetsmärkning med en ramlag för jämställdhet i närings- och föreningslivet samt offentlig förvaltning som grund. Vidare ges förslag på de kriterier som skall ligga till grund för jämställdhetsmärkning av livsmedel, läkemedel, möbler, kontorsredskap, verktyg, maskiner, produkter inom bilindustrin, banktjänster, försäkringstjänster, hotelltjänster och restaurangtjänster. Verksamheter som inte producerar något föreslås få möjlighet att bli jämställdhetscertifierade.
 
  © 2017 Jure AB