European Law in Sweden
� Its Implementation and Role in Market and Consumer Law
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:European Law in Sweden � Its Implementation and Role in Market and Consumer Law
Utgivningsår:2002
Omfång:300 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231645
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 70
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 460 SEK exkl. moms

 

Denna bok presenterar och diskuterar viktiga frågor rörande EG-rättens status och roll i Sverige. Bland annat berörs:

- EG-rättens status i Sverige,
- tillämpligheten av EG-rätten i svenska domstolar,
- Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och dess ställning i Sverige,
- Sveriges relation till EMU,
- anpassningen av den svenska lagstiftningen till den europeiska inom konkurrensrätt, marknadsföringsrätt och konsumenträtt samt
- lagstiftningen om otillbörliga avtalsvillkor, kommersiella normer m.m. i ett EG-rättsligt perspektiv.
 
  © 2017 Jure AB