Att förbättra demokratin
   
 
Författare:Congleton Roger D.
Titel:Att förbättra demokratin
Utgivningsår:2002
Omfång:221 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508422
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

Spelar grundlagen någon roll? Har den svenska grundlagen påverkat den politik som förts i landet och kan vissa politiska misslyckanden sedan år 1970 rentav återföras på 1970 års grundlagsreform?

Boken, som skrivits av amerikanen Roger D. Congleton, en av de ledande företrädarna för den s.k. public choice-skolan, analyserar dessa frågor.

Boken innehåller den första systematiska utvärderingen av 1974 års grundlag. Författaren pekar på ett flertal reformer som skulle kunna stärka det svenska medborgarstyret, bl.a. en återgång till ett modifierat tvåkammarsystem.
 
  © 2017 Jure AB