Negotiating International Agency and Distribution Agreements
   
 
Författare:Kellaway Rosalind
Titel:Negotiating International Agency and Distribution Agreements
Anmärkning:Inklusive prejudikat på diskett.
Utgivningsår:2000
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421631503
Produkttyp:Lösblad
Serie:International Business Negotiating Guides
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Innehåll:

Introduction to national and international agency and representation, and the techniques involved. Detailed case study analysis. Transactional checklist. Grant of sales agency. Creating a distributorship. Due diligence. Confidentiality. Lock-out agreements. Sales agency agreements. Sales agency termination. Distributorship agreements. Distributorship termination. Complete precedents.
 
  © 2017 Jure AB