Scandinavian Studies in Law Volume 43
� Stability and Change in Nordic Labour Law
   
 
Titel:Scandinavian Studies in Law Volume 43 � Stability and Change in Nordic Labour Law
Anmärkning:Legal Abbreviations
Utgivningsår:2002
Omfång:415 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9185142573
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Scandinavian Studies in Law nr. 43
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Arbetsrätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

I denna volym ges en omfattande komparativ analys av utvecklingen av den skandinaviska arbetsrätten under de senaste decennierna.

Arbetsrätten i de nordiska länderna är inte längre enbart en nationell fråga. Internationella influenser, särskilt från den europeiska gemenskapen, är viktiga. I denna volym behandlas många olika ämnen, t.ex. diskriminering i arbetslivet, arbetstagarens integritetsskydd samt bemanningsföretag.

Den utveckling som skildras av de olika författarna påvisar både stabilitet och förändring. Den nordiska arbetsrättens parter har varit i stort sätt oförändrade; arbetstagarorganisationer och fackföreningar innehar fortfarande en stark ställning, kollektivavtalet fortsätter att vara det viktigaste instrumentet för att reglera arbetsmarknaden.

Denna volym innehåller även en lättbegriplig lista av rättsliga förkortningar.
 
  © 2017 Jure AB