Om gallring
� Från utredning till beslut
   
 
Titel:Om gallring � Från utredning till beslut
Utgivningsår:1999
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9138316048
Serie:Riksarkivet rapport nr. 1999:1
Ämnesord:Övrigt

SLUT på förlag

 

Denna bok utgör ett stöd för myndigheternas beslut om vilka offentliga handlingar som ska bevaras respektive gallras ut. Här ges praktiska anvisningar om hur gallringsutredningen hos myndigheten bör gå till och hur dess förslag bör utformas. Behandlar också Riksarkivets beredning och beslut samt hur dessa beslut kan verkställas.
 
  © 2017 Jure AB