Kreditsäkerhet i fakturafordringar
� en förmögenhetsrättslig studie
   
 
Författare:Martinson Claes
Titel:Kreditsäkerhet i fakturafordringar � en förmögenhetsrättslig studie
Utgivningsår:2002
Omfång:680 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785092
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper s. k. värdepapperisering kommit att användas. De olika varianter som används involverar en mängd skilda intressen.

I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB