Investeringsbedömning
� En introduktion
   
 
Författare:Ljung Birger , Högberg Olle
Titel:Investeringsbedömning � En introduktion
Anmärkning:Andra upplagan, andra tryckningen.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1999
Omfång:131 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147060093
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

I boken presenteras på ett intressant och kortfattat sätt de tekniker och infallsvinklar som är användbara vid granskning och värdering av olika investeringsalternativ. I boken behandlas grundläggande begrepp och synsätt, t.ex. de tre metoderna: kapitalvärdesmetoden, internräntemetoden och pay-off-metoden och deras för- och nackdelar, utvärderingar av investeringsalternativ, samt hur en fullständig investeringskalkyl upprättas.
 
  © 2017 Jure AB