Parallellhandel
� Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
   
 
Författare:Lidgard Hans Henrik
Titel:Parallellhandel � Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Utgivningsår:2002
Omfång:425 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009157
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 180
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok klarläggs konsumtionsprincipens utformning i Europa och jämför resultatet med förhållandena i USA. Av särskilt intresse är hur denna princip tillämpas vid gränsöverskridande handel när den ställs mot kraven på en enhetlig europeisk marknad eller en öppnare världsmarknad. I sammanhanget utreds det också om det finns anledning att tillämpa olika synsätt för olika immaterialrättigheter och hur konkurrensrättsliga överväganden kan inverka på resultatet.
 
  © 2017 Jure AB