De finansiella marknaderna i ett internationell perspektiv
   
 
Författare:Hässel Leif , Norman Marie , Andersson Christian
Titel:De finansiella marknaderna i ett internationell perspektiv
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:474 sid.
Förlag:SNS
ISBN:917150821X
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

De svenska ränte- och valutamarknaderna är mycket unga i jämförelse med t.ex. varu-, aktie- och råvarumarknaderna. Spelreglerna på de finansiella marknaderna har förändrats dramatiskt under senare år bl.a. eftersom den finansiella integrationen med omvärlden ökat markant. Bokens syfte är att ge en djupare insikt i samspelet mellan de finansiella marknaderna och samhällsekonomin. Därför har särskilt stor vikt lagts åt att logiskt och intuitivt beskriva kopplingen mellan makroekonomi, mikroekonomi och dess påverkan på den svenska räntebildningen samt valutamarknadens funktionssätt.
 
  © 2017 Jure AB