Konkurrens och telekommunikation
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2001
   
 
Författare:Myrbostad Tomas
Titel:Konkurrens och telekommunikation � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2001
Anmärkning:Boken finns även i norsk utgåva.
Utgivningsår:2002
Omfång:187 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231572
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2001
Ämnesord:IT-rätt , Marknadsrätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Årets upplaga av Nordisk årsbok i rättsinformatik har som tema konkurrens och telekommunikation. Telekommunikation är ett samhällsekonomiskt viktigt område där de nordiska länderna är bland de ledande i världen. Samtidigt är det ett område med en omfattande marknadsrättslig reglering som berör flera olika rättsområden, t.ex. avtalsrätt, förvaltningsrätt och konkurrensrätt. Detta ställer stora krav på såväl de nationella telemyndigheterna som på olika privata aktörer som bedriver televerksamhet. EU:s revidering av direktiven rörande telekommunikation ger frågeställningarna ytterligare aktualitet.

I bokens huvuddel diskuteras några centrala problemställningar med anknytning till det konkurrensrättsliga regelverket kring telekommunikationssektorn och myndigheternas tillämpning av detta regelverk. Vidare innehåller boken två bidrag från den Nordiska årskonferensen i rättsinformatik 2001. Dessa artiklar tar upp aktuella juridiska problemställningar knutna till Internet, bl.a. användningen av slutna marknadsplatser samt olika rättighetsfrågor vid länkning och användning av automatiserade sökmotorer.

I bokens sista del återfinns traditionsenligt årsrapporter från de nordiska föreningarna för ADB och juridik som dessutom innehåller förteckningar över nya rättsfall och nyutgiven litteratur inom områdena IT-rätt och rättsinformatik.
 
  © 2017 Jure AB