Konkurranse og telekommunikasjon
   
 
Författare:Myrbostad Tomas
Titel:Konkurranse og telekommunikasjon
Anmärkning:Boken finns även i svensk utgåva.
Utgivningsår:2002
Omfång:187 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917223170X
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:IT-rätt , Marknadsrätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Hovedtema for denne utgaven av Nordisk årbok i rettsinformatikk er konkurranse og telekommunikasjon. Telekommunikasjon er et samfunnsøkonomisk viktig område hvor de nordiske land er blant de ledende i verden. Samtidig er det et område under intensiv regulering, og regelverket berører flere ulike rettsområder, herunder avtalerett, forvaltningsrett og konkurranserett. Dette innebærer store utfordringer for nasjonale telemyndigheter og aktører som driver sin virksomhet under de regulatoriske rammebetingelsene. EUs revisjon av direktivpakken for telekommunikasjon gir spørsmålene ytterligere aktualitet.

I bokens hoveddel drøftes noen sentrale problemstillinger knyttet til den sektorspesifikke konkurransereguleringen av telesektoren og myndighetenes håndhevelse av dette regelverket. Videre inneholder boken to bidrag fra den Nordiske årskonferansen i rettsinformatikk 2001. Begge artiklene tar opp aktuelle juridiske problemstillinger knyttet til Internett, henholdsvis bruken av lukkede markedsplasser og rettighetsspørsmål ved linking og robotterte søk. I bokens siste del finnes årsrapporter med blant annet fyldige beskrivelser av nye rettsavgjørelser samt oppdaterte lister over juridisk litteratur og annen aktivitet i det nordiske rettsinformatikkmiljøet.
 
  © 2017 Jure AB