EMU
� en vägledning
   
 
Författare:Lundberg Lars
Titel:EMU � en vägledning
Utgivningsår:1996
Omfång:282 sid.
Förlag:Publica
ISBN:9138924943
Ämnesord:EU-rätt , Ekonomi

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

År 1999 inleddes den process, enligt vilken Euron kommer att påverka europeisk och nationell ekonomi, liksom enskilda företag och organisationer. Maastrichtfördragets regelverk om EMU är detaljerat, men också komplicerat och svårtillgängligt. Här ges en grundlig och initierad förklaring till reglernas legala, ekonomiska och politiska innebörd.
 
  © 2017 Jure AB