Beställarstöd - offentlig upphandling och avtal
� IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster
   
 
Författare:Bjurman Pernilla
Titel:Beställarstöd - offentlig upphandling och avtal � IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster
Utgivningsår:2002
Omfång:184 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139105687
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

Detta är en praktisk handbok för offentlig upphandling och avtalsskrivning, främst inom områdena för telefoni, IT- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster. Inom varje område ges en mängd praktiska exempel på hantering och formulering av förfrågningsunderlag och avtal. Läsaren får svar på praktiska frågor som uppkommer vid upphandling och köp av system och tjänster, främst inom de områden som tas upp. Boken riktar sig till inköpare, upphandlare och andra beställare av IT och tele/datakommunikation samt hälso- och sjukvård och särskilt till sådana beställare som, i egenskap av upphandlande enheter, har att tillämpa reglerna om offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB