Medie- och immaterialrätt
   
 
Författare:Rosén Jan
Titel:Medie- och immaterialrätt
Utgivningsår:2003
Omfång:248 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785211
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 377 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller en samling av uppsatser som fokuserar på en rad aktuella fenomen med tonvikt på upphovsrätt och radiorätt. Texterna omspänner åren 1995 – 2002. Särskilt uppmärksammas ensamrättigheters ställning i nätmiljön, ansvarsförhållanden vid automatiserad distribution och de nya förhållanden som gäller för public service-bolag och för kommersiella radio- och TV-sändningar per satellit, kabel och i marknätet.
 
  © 2017 Jure AB