Europaperspektiv 2003 - Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen
� årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
   
 
Författare:Gustavsson Stefan , Oxelheim Lars , Wahl Nils
Titel:Europaperspektiv 2003 - Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen � årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap
Utgivningsår:2003
Omfång:227 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9189449495
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Europaperspektiv nr. 2003
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik , Ekonomi

Pris: 234 SEK exkl. moms

 

Den Europeiska unionen har de närmaste åren att hantera tre stora utmaningar.

För det första står östutvidgningen för dörren. Vi kommer att få se en större och samtidigt mer heterogen union. De politiska, ekonomiska och kulturella skillnaderna inom medlemskretsen kommer att öka avsevärt till följd av utvidgningen. Detta ställer höga krav på anpassning och nytänkande vad gäller institutionell organisering och beslutsformer.

För det andra gäller det att få den ekonomiska och monetära unionen att fungera friktionsfritt. Är det försvarbart att medborgarna ges mycket begränsade möjligheter att ställa beslutsfattare till svars för den förda penningpolitiken? Förmår medlemsländerna bedriva en framgångsrik stabiliseringspolitik inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen. Inte minst ur ett svenskt perspektiv är de utmaningar som valutaunionen aktualiserar politiskt högaktuella.

För det tredje, och delvis som en följd av östutvidgningen, har unionen att avgöra författningsfrågan som gäller hur en framtida, utvidgad union skall vara organiserad. Ställer utvidgningen krav på en utveckling i federal riktning eller kan en union med närmare trettio medlemmar fortsatt drivas på mellanstatlig grund? Det reformarbete som stundar är redan påbörjat inom ramen för det europeiska framtidskonventet och det kommer att intensifieras då nästa regeringskonferens öppnar år 2004.

Dessa utmaningar – östutvidgningen, valutaunionen och författningsfrågan – utgör denna boks teman.
 
  © 2017 Jure AB