Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter
   
 
Författare:Heuman Lars
Titel:Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvodestvister mellan advokater och klienter
Utgivningsår:1986
Omfång:57 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175980630
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 12
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB