Juridiska personers borgensåtaganden
   
 
Författare:Ingvarsson Torbjörn
Titel:Juridiska personers borgensåtaganden
Utgivningsår:2003
Omfång:110 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009440
Ämnesord:Krediträtt

SLUT på förlag

 

Borgensförbindelser och andra säkerheter ställda av juridiska personer har en betydelsefull roll i kreditväsendet. Denna framställning syftar till att behandla några särskilda problem som är förknippade med borgensåtaganden utställda av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser och ideella föreningar. Även stat och kommun kan gå i borgen för privata rättssubjekt, och de särskilda spörsmål sådana åtaganden ger upphov till behandlas här. Det mest välkända arbetet som mer sammanfattat behandlar dessa frågor är Nials Aktiebolags och andra företags borgensförbindelser som gavs ut första gången år 1948 och i sin tredje och sista upplaga år 1979. Mycket har hänt sedan dess och inte minst har det sena 1980-talets finansiella kris medfört en ökad medvetenhet om vikten av att fordringar är förenade med god säkerhet.
 
  © 2017 Jure AB