På spaning efter folkviljan
� Röstning bland osäkra väljare
   
 
Författare:Molander Per , Nurmi Hannu
Titel:På spaning efter folkviljan � Röstning bland osäkra väljare
Utgivningsår:2002
Omfång:100 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508864
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Att väljarna är osäkra både om sakförhållanden och partiers eller kandidaters positioner är en av de verkligt stabila observationerna inom samhällsveten-skaperna. Väljarnas osäkerhet eller okunnighet har historiskt använts som argument för att begränsa eller gradera rösträtten, i modern tid för att begränsa den offentliga sfären. Författarna vill här undersöka hur beslutsfattande grupper påverkas av osäkerhet och varför demokratin trots denna osäkerhet ofta fungerar så bra som den ändå gör. Vidare behandlas också hur olika röstningsprocedurer påverkas av osäkerhet.
 
  © 2017 Jure AB