IAS/IFRS 2005
� En jämförelse mellan International Accounting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer
   
 
Författare:Axelman Lennart , Phillips Dan , Wahlquist Ola
Titel:IAS/IFRS 2005 � En jämförelse mellan International Accounting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer
Utgivningsår:2003
Omfång:138 sid.
Förlag:Ernst & Young
ISBN:9187178532
Serie:Ernst & Youngs skriftserie nr. 55
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Från och med år 2005 skall de ca 7 000 företag inom EU som är noterade upprätta koncernredovisningen i enlighet med International Accounting Standards (IAS), eller International Financial Reporting Standards (IFRS) som är den framtida beteckningen.

I denna bok beskrivs vad en tillämpning av IAS/IFRS innebär för svenska börsföretag. Innehållet i nu gällande IAS/IFRS beskrivs översiktligt och jämförs med god redovisningssed i Sverige med utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendationer. Vidare redogörs för vilka projekt som pågår inom International Accounting Standards Board (IASB), av vilka en del syftar till ändringar i de IAS/IFRS som nu gäller och andra till helt nya.

För de flesta svenska börsföretag krävs ett omfattande förberedelsearbete för att de nya regler som gäller från år 2005 skall kunna tillämpas. I boken ges en inblick i vad detta arbete innebär.
 
  © 2017 Jure AB