TemaNord 2002:538 Äktenskapsrätten och succesionsrätten i de fem nordiska länderna
� Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering
   
 
Författare:Agell Anders , Lødrup Peter
Titel:TemaNord 2002:538 Äktenskapsrätten och succesionsrätten i de fem nordiska länderna � Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering
Anmärkning:En sammanfattande rapport av Anders Agell och Peter Lødrup i samarbete med Linda Nielsen, Urpo Kangas och Svend Danielsen.
Utgivningsår:2002
Omfång:55 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289307889
Serie:TemaNord nr. 2002:538
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 142 SEK exkl. moms

 

Detta är en sammanfattning av två böcker som utarbetats på uppdrag från den nordiska justitieministerkommittén. Böckerna presenterar en förberedande undersökning av möjligheterna att harmonisera familje- och arvsrätten inom Norden. De innehåller även en kartläggning av rättsläget i de enskilda nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB