Prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
   
 
Titel:Prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
Utgivningsår:2003
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203052
Serie:Propositioner nr. 2002/03:52
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB