Arbitration Law of Sweden
� Practice and Procedure
   
 
Författare:Heuman Lars
Titel:Arbitration Law of Sweden � Practice and Procedure
Utgivningsår:2003
Omfång:851 sid.
Förlag:Juris Publishing
ISBN:1929446209
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt

Pris: 2667 SEK exkl. moms

 

Denna monografi är en praktisk framställning rörande den nya svenska lagen om skiljeförfarande från år 1999 och behandlar både internationell skiljedomsrätt och verkställighet av utländska skiljedomar i Sverige. Boken bygger på en omfattande genomgång av svensk praxis i skiljedomsärenden.

Problemen analyseras utifrån både skiljemännens och ombudens perspektiv, viktiga taktiska frågeställningar uppmärksammas särskilt. Boken är oundgänglig för skiljemän och parter i skiljeförfaranden som avgörs enligt den svenska skiljemannalagen.

Arbitration Law of Sweden är en uppdaterad engelsk version av den svenska boken Skiljemannarätt utgiven år 1999 av samme författare.

Lars Heuman är professor i processrätt vid Stockholms universitet och ordförande för Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB