Den konstruktiva riktningen
� Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del III - 1871-1910
   
 
Författare:Björne Lars
Titel:Den konstruktiva riktningen � Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del III - 1871-1910
Utgivningsår:2002
Omfång:552 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190675
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 60
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Detta är den tredje delen av författarens framställning av den nordiska rättsvetenskapens historia. Här behandlas den tid för omkring ett sekel sedan, då den tyska konstruktiva riktningen (begreppsjurisprudensen) var dominerande i Norden. Efter de litteraturhistoriska avsnitten inleds bokens andra huvuddel med diskussionen om den rätta juridiska metoden, främst mellan danska och norska rättsvetenskapsmän. Liksom i tidigare delar analyseras också rättssytematikens samt rättskälle- och lagtolkningslärans utveckling. Författaren undersöker vidare debatten om vilje- och tillitsteorins för- och nackdelar, striden mellan den klassiska och den sociologiska straffrättsskolan, den statsrättsliga positivismens betydelse i Norden samt den rättshistoriska forskningens utveckling genom hela 1800-talet. Även denna del innehåller en samling korta juristbiografier samt litteraturförteckning och personregister.
 
  © 2017 Jure AB