Patrioter och institutionalister
� Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del I - Tiden före år 1815
   
 
Författare:Björne Lars
Titel:Patrioter och institutionalister � Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del I - Tiden före år 1815
Utgivningsår:1995
Omfång:443 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190527
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 52
Ämnesord:Rättshistoria

SLUT på förlag

 

Detta är den första delen i ett stort upplagt verk, planerat i fyra delar, om den nordiska rättsvetenskapens historia. Norden behandlas huvudsakligen i två parallella skildringar, dels Sverige-Finland, dels Danmark-Norge-Island. Av begreppen i titeln åsyftar patrioter de författare som i rudbeckiansk anda gjorde gällande att deras nationella rätt var urgammal, medan institutionalisterna använde den romerska rättens begrepp institution som ett schema vari den nationella rätten inpassades. Framställningen behandlar från 1500-talet fram till år 1815 den praktiska juridikens och rättsvetenskapens framväxt. Särskild vikt ägnas för Sveriges del åt de många akademiska avhandlingarna, dissertationes. Boken avslutas med en omfattande serie korta biografier över nordiska jurister under deras aktuella perioder.
 
  © 2017 Jure AB