Brytningstiden
� Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del II - 1815-1870
   
 
Författare:Björne Lars
Titel:Brytningstiden � Den nordiska rättsvetenskapens historia - Del II - 1815-1870
Utgivningsår:1998
Omfång:522 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190616
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin
Serie:Rättshistoriskt bibliotek nr. 58
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Detta är den andra delen av författarens omfattande framställning av den nordiska rättsvetenskapens historia från 1500-talet till mitten av 1900-talet. I den nu utkomna delen behandlas den period, som också kunde kallas Örsteds och Savignys tid, då den nordiska juridiken med Danmark som föregångsland kraftigt utvecklades genom utländska impulser främst från Tyskland. Den juridiska litteraturen behandlas landvis börjande med Danmark, medan bokens andra hududdel belyser de centrala dragen i den nordiska rättsvetenskapens utveckling genom att analysera vissa problem och frågeställningar, bl.a. rättssystematiken, rättskälle- och lagtolkningsläran, äganderättsbegreppets utveckling, debatten om dödsstraffet och övergången från den legala bevisteorin till den fria bevisprövningen. Även denna del avslutas med en samling korta juristbiografier.
 
  © 2017 Jure AB