Organisation av varumärken
� för kapitalisering och affärsutveckling
   
 
Författare:Uggla Henrik
Titel:Organisation av varumärken � för kapitalisering och affärsutveckling
Utgivningsår:2001
Omfång:195 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147061618
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Nästan all litteratur kring varumärken bygger på att starka varumärken skall byggas upp. I denna bok strävas istället mot att ge ett vidgat perspektiv på varumärkesstrategi, med fokus på hur varumärken kan organiseras och kopplas samman för att ytterligare stärka respektive varumärke och skapa nya affärer. Löpande i texten presenteras små praktikfall som åskådliggör detta och som visar olika sätt att arbeta fram lyckosamma strategier. Bland andra diskuteras Caterpillar och McDonald´s strategier för att skapa nya och lönsamma affärer.

I boken diskuteras varumärket utifrån såväl kundens som företagets perspektiv, hur krafter i omgivningen påverkar varumärket, samt de viktigaste varumärkesteorierna. Den traditionella synen på varumärkesstrategi utmanas sedan av ny forskning med nya modeller för hur varumärken kan organiseras och positioneras tillsammans. En ny modell och ett nytt koncept, med stark bäring på strategifrågor och utformningen av praktiskt integrerad marknadskommunikation, presenteras.
 
  © 2017 Jure AB