Att organisera bokslutet
   
 
Titel:Att organisera bokslutet
Anmärkning:Av Helena Wallenborg. Inklusive CD-romskiva.
Utgivningsår:2001
Omfång:43 sid.
Förlag:BDO Revision
ISBN:BDOREV02
Serie:BDO
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 135 SEK exkl. moms

 

Denna skrift är tänkt att fungera som ett stöd vid årsbokslutet. Här beskrivs översiktligt de lagar och regler som gäller för olika poster och även var man hittar mer information. Till skriften hör en CD-ROM med mallar och checklistor, lagtext och annat som underlättar i boklutsarbetet. Skriften väder sig till de som i sitt arbete upprättar bokslut men ger även underlag för att en styrelseledamot skall få en inblick i vad han eller hon intygar genom namnteckningen på årsredovisningen.
 
  © 2017 Jure AB