Inkomstbeskattning vid konkurs och ackord
   
 
Författare:Pelin Lars , Elwing Carl M.
Titel:Inkomstbeskattning vid konkurs och ackord
Utgivningsår:2003
Omfång:165 sid.
Förlag:Palmkrons
ISBN:9189638034
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Konkurs är en synnerligen genomgripande form för ett rättssubjekts avveckling av sina ekonomiska mellanhavanden med omgivningen. Det säger sig självt att inkomstskatterättsliga problem och lösningar härvid tilldrar sig intresse. I boken har sistnämnda materia tillagts prioritet i övervägande delen. Dessutom avhandlas vissa väsentliga och grundläggande bolagsrättsliga fakta, därvid aktiebolagets ställs i förgrunden.
 
  © 2017 Jure AB