Festskrift till Kaj Sandart
� i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå
   
 
Titel:Festskrift till Kaj Sandart � i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå
Utgivningsår:2003
Omfång:191 sid.
Förlag:Glossator Förlag
ISBN:9172231742
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Immaterialrätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

Denna festskrift tillägnas Kaj Sandart i anledning av femtioårsjubileet för Sandart & Partners Advokatbyrå. Redan från början kom verksamhetens fokus att vara immaterialrätt i allmänhet och patenträtt i synnerhet. Sedermera har byråns verksamhet kommit att utvecklas till att även innefatta specialisering inom avtalsrätt, konkurrensrätt och processrätt med alternativ tvistlösning. Festskriften är författad av nuvarande medarbetare på byrån och av f.d. chefsrådmannen på Stockholms tingsrätts avdelning 7, Olle Westlander.

Innehåll:

- En tillbakablick av Olle Westlander
- Gammalt vin i nya läglar av Peter Adamsson
- The Application of Article 81(3) of the EC Treaty by National Courts under the New Procedural Rules av Magnus Jonson
- Teknisk funktion som utesluter varumärkes- och mönsterskydd av Anders Kylhammar
- Om fastställelse av ersättningsskyldighet enligt 54 § 2 st upphovsrättslagen av Cecilia Hennig
- Något om forsknings- och utvecklingsavtal betraktade som enkla bolag av Jonas Näsman
- Främjandemodellen – En ny form för förhandling & tvistlösning av Eric M Runesson
- Om ansökningsaktens betydelse vid tolkning av patent av Dag Sandart
- Förutsägbarhet vid patenttolkning av Peter Sande
- Tvister om finansiell rådgivning: Något om rådgivningslagens dokumentationskrav och kravet på att ange rättsfakta av Mikael Swahn
 
  © 2017 Jure AB