Ds 2003:19 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
   
 
Titel:Ds 2003:19 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Anmärkning:Se även SOU 2002:21 och prop. 2002/03:116. Se vidare prop. 2003/04:18.
Utgivningsår:2003
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219956
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:19
Ämnesord:Skatterätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering med anledning av att regeringen den 19 december 2002 beslutat om lagrådsremiss om tredimensionell fastighetsindelning. Det lämnas även förslag i syfte att anpassa de inkomstskatterättsliga reglerna till tredimensionell fastighetsindelning. Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2003/04 och tillämpas första gången vid 2005 års fastighetstaxering och 2005 års inkomsttaxering.
 
  © 2017 Jure AB