Ofrid?
� Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun
   
 
Författare:Eriksson Hjelde
Titel:Ofrid? � Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun
Utgivningsår:2001
Omfång:162 sid.
Förlag:Brottsoffermyndigheten
ISBN:9197413925
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 152 SEK exkl. moms

 

Våld mot äldre tar sig olika uttryck: försummelse, hot och trakasserier, fysiskt våld, sexuellt våld och ekonomiskt våld. Här redovisas en enkät som sändes till 1 500 män och kvinnor mellan 65-80 år i Umeå kommun om deras erfarenheter av olika typer av våld och övergrepp.
 
  © 2017 Jure AB