Avgöranden i va-mål - Del 6
   
 
Titel:Avgöranden i va-mål - Del 6
Utgivningsår:2003
Omfång:236 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9173330272
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Denna sjätte del i Avgöranden i va-mål omfattar mål som har avgjorts slutligt under åren 1995-2000. Under perioden avgjordes drygt 700 mål efter materiell prövning. Av dessa har 59 refererats. Urvalet riktar sig till kommunala befattningshavare och andra som i sin dagliga verksamhet ställs inför va-rättsliga problem. Förutom principiellt viktiga avgöranden har även refererats sådana som bedömts vara till ledning i det praktiska arbetet med va-frågor.
 
  © 2017 Jure AB