Övernationella idéer
� EU som ideologiskt projekt
   
 
Författare:Goldmann Kjell
Titel:Övernationella idéer � EU som ideologiskt projekt
Utgivningsår:2003
Omfång:175 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509038
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag

 

Politiken i EU domineras av partier med rötter i de fyra ideologiska traditionerna konservatism, liberalism, demokratisk socialism och ekologism. Här undersöker författaren om själva EU-projektet kan ses som uttryck för dessa traditioner. I vilken utsträckning är EU ett ideologiskt projekt?

Här klarläggs varje idétraditions syn på människans natur, de politiska institutionernas roll samt nationen och nationalstaten. Dessutom diskuteras vilken syn på EU som är naturlig för den som identifierar sig med någon av dessa ideologier och om partierna i Europaparlamentet företräder en syn på EU-projektet som svarar mot deras ideologiska grund.

Fram växer en bild av EU som uttryck för liberal internationalism, socialdemokratisk välfärdspolitik, grönt miljöengagemang och konservativ omsorg om det nationella. Denna majoritetsideologi angrips från både höger och vänster men står för närvarande stark.
 
  © 2017 Jure AB