Patentskyddets vardag
� En manual för ett patentkrig
   
 
Författare:Heinonen Keijo
Titel:Patentskyddets vardag � En manual för ett patentkrig
Utgivningsår:2003
Omfång:276 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231815
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 418 SEK exkl. moms

 

Patentskyddets vardag är en ny praktisk handbok för alla som behöver skydda sina innovativa lösningar med hjälp av patent.

Boken är en manual för hur man hanterar de svårigheter som kan uppstå när patent skall registreras samt framför allt hur man bör agera i de tvister som patentintrång ger upphov till.

En viktig fråga i patenträttegångar är ofta om det påstådda intrångsobjektet anses tillhöra teknikens ståndpunkt. Patentmålet kan även vara förlorat i det fall att teknikens ståndpunkt tvingar till en inskränkt tolkning av patentkraven, eller om minimal uppfinningshöjd inte tillåter annat än en sträng ordagrann tolkning. En patentinnehavare som hoppats på en välvillig förståelse av sina patentkrav, dvs. utanför patentskriftens ordalydelse, vinner sällan gehör. Författaren framför i boken bl.a. kritik mot den s.k. ekvivalensläran.

Det patenträttsliga regelverket är likartat i de nordiska länderna varför nordisk praxis är mycket värdefull vid patenttvister. Boken är skriven av en finsk advokat ur ett nordiskt perspektiv och vänder sig till alla som sysslar med patentfrågor på företag såväl som på patent- och advokatbyråer.

Boken innehåller en fullständig sammanställning av de senaste 40 årens nordiska rättspraxis i patentmål. Dessa rättsfall refereras och kommenteras av författaren.

Keijo Heinonen är f.d. finsk advokat med drygt femtio års erfarenhet av patenträttegångar.
 
  © 2017 Jure AB