Skyddet för aktiebolagets egna kapital
   
 
Författare:Posselius Elisabet
Titel:Skyddet för aktiebolagets egna kapital
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:143 sid.
Förlag:Ernst & Young
ISBN:918717880X
Serie:Ernst & Youngs skriftserie nr. 43
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Till de viktigaste reglerna i aktiebolagslagen hör de som avser skyddet för aktiebolagets egna kapital. Den debatt som förts och föres om förtäckt vinstutdelning, förbjudna lån, kontrollbalansräkning, efterställningsklausuler och kapitaltäckningsgarantier, koncernbidrag, aktieägartillskott m.m. och – inte minst – de många frågor som ställs till advokater och revisorer tyder på att reglerna har ett betydande praktiskt intresse. Denna skrift har tillkommit för att tillgodose detta intresse.

I denna fjärde reviderade upplaga har en uppdatering gjorts med speciellt beaktande av ny lagstiftning, utvecklingen i rättspraxis samt synpunkter framförda i artiklar och annan doktrin. Omfattande lagstiftningsarbete pågår inom aktiebolagsrätten som förväntas leda fram till flera lagändringar inom kort. Detta beaktas genom en kort sammanfattning av föreslagen lagstiftning i slutet av varje kapitel.
 
  © 2017 Jure AB