Tort Law
� Cases, Materials and Text on National, Supranational and International
   
 
Författare:van Gerven Walter , Lever Jeremy , Larouche Pierre
Titel:Tort Law � Cases, Materials and Text on National, Supranational and International
Utgivningsår:2000
Omfång:969 sid.
Förlag:Hart
ISBN:1841131393
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 1095 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB