Normer eller nytta?
� Om de politiska drivkrafterna bakom Regeringskansliets departementsindelning
   
 
Författare:Persson Thomas
Titel:Normer eller nytta? � Om de politiska drivkrafterna bakom Regeringskansliets departementsindelning
Utgivningsår:2003
Omfång:293 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9155456391
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala nr. 154
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Hur har den svenska regeringen organiserat sitt inre arbete under det senaste decenniet? I vilken utsträckning använder regeringen den egna organisationen som ett förvaltningspolitiskt instrument? Vilka är de politiska drivkrafterna bakom förändringar i departementsindelningen? I denna bok kartläggs den svenska regeringens inre organisatoriska reformarbete under 1990-talet. Genom ett unikt intervjumaterial med några av landets mest framstående politiker, däribland före detta statsministern Ingvar Carlsson och den sittande statsministern Göran Persson, ges en inblick i det inre livet i Regeringskansliet.

Departementsindelningen studeras inom fyra olika ämnesområden: bostadspolitik, jordbrukspolitik, näringspolitik och europapolitik. Vad motiverar att jordbruksdepartementet finns kvar men inte bostadsdepartementet? Varför har det inte bildats något EU-departement trots europapolitikens omfattning? Var bildandet av det nya näringsdepartementet efter valet år 1998 en politisk brandkårsutryckning eller en välplanerad reform? Boken knyter därmed an till en förvaltningsteoretisk debatt om rationalitet och normativitet som grund för regeringens administrativa agerande. Resultatet visar att den svenska regeringen bedrivit ett målmedvetet organisatoriskt reformarbete under 1990-talet som syftat till att skapa ett mer sammanhållet regeringskansli. Samtidigt lyfter författaren fram en rad utmaningar som den svenska regeringens organisation står inför i början av det nya seklet.
 
  © 2017 Jure AB