Nordisk äktenskapsrätt
� En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter
   
 
Författare:Agell Anders
Titel:Nordisk äktenskapsrätt � En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter
Utgivningsår:2003
Omfång:515 sid.
Förlag:Nordiska Ministerrådet
ISBN:9289308303
Produkttyp:Inbunden
Serie:Nord nr. 2003:2
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

I denna bok redovisas de viktigaste olikheterna i nordiska rättsregler inom äktenskapsrätten och klargörs dessutom vilka olikheter som kan vålla praktiska problem. Vidare diskuteras vilka frågor som kan lämpa sig för ett nordiskt lagsamarbete på kortare och längre sikt. Exempelvis behandlas:
– ingående och upplösning av äktenskap,
– underhållsskyldighet mellan makar och f.d. makar,
– makars förmögenhetsförhållanden.
 
  © 2017 Jure AB