Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem
   
 
Författare:Bogdan Michael
Titel:Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1994
Omfång:211 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138503344
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 142
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Internationell rätt

Pris: 398 SEK exkl. moms

 

Detta är en introduktion till de grundläggande civilrättsliga problem som aktualiseras i samband med transaktioner inom utrikeshandeln. Framställningen är koncentrerad på internationella köp, gränsöverskridande varutransporter, transportförsäkringar inom utrikeshandeln och i denna förekommande betalningsoperationer. Dessutom behandlas handelsagenter och andra mellanmän samt internationella licensavtal. I bilageform återges viktiga konventionsregler och avtalsvillkor.
 
  © 2017 Jure AB