Ds 2003:40 Sjöfartsskydd
� Författningsförslag
   
 
Titel:Ds 2003:40 Sjöfartsskydd � Författningsförslag
Anmärkning:Se prop. 2003/04:58 och prop. 2003/04:106.
Utgivningsår:2003
Omfång:393 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219093
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:40
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra de nya regler om skydd av sjöfartssektorn mot brottsliga handlingar som antogs i december 2002 av den internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Här föreslås bl.a. en ny lag och förordning om sjöfartsskydd. Förslagen har sin grund den skärpning av det internationella regelverket som blev följden av 11 september-attacken.
 
  © 2017 Jure AB