The Brussels Jurisdiction and Enforcement Convention
� an EC Court casebook
   
 
Författare:Bogdan Michael
Titel:The Brussels Jurisdiction and Enforcement Convention � an EC Court casebook
Anmärkning:Engelsk text.
Utgivningsår:1996
Omfång:403 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138505657
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 572 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB